Επισκευή των κτιρίων της Σχολής Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια