Επιδιόρθωση του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στην Λευκωσία, ,
εκδηλώσεις και δωρεάν μαθήματα χαρακτικής το 2019