Εκδήλωση για τα 20χρονα της Σχολής Χαρακτικής Χαμπή στην Πύλη Αμμοχώστου
το 2014, εκδηλώσεις μέχρι το 2018