Εγκαίνια του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια το 2008,
εκδηλώσεις και δωρεάν μαθήματα χαρακτικής μέχρι το 2013