Επίσημα εγκαίνια της Σχολής Χαρακτικής Χαμπή το 2000
και άλλες εκδηλώσεις μέχρι το 2007