Εισαγωγή από τον ιδρυτή

Ούλλα ήρταν στην ώραν τους, όπως τά ’νοιωθα τζι όπως ήταν ανάγκη να γινούν.

Το 1988 επνίουμουν στην Χώραν, εγύρευκα χρόνον να χαράξω τζι επήα να μονάσω τζαι να δουλέψω στα Πλατανίσκια, έναν χωρκόν ούλλον ερείπια στο πούποτε.

Το 1995 εγέννησα την Σχολήν Χαρακτικής, για να μνημονεύκω τον Δάσκαλον μου Α.Τάσσον τζαι να ξιδιψάσω όσους εδιψούσαν να μάθουν χαρακτικήν, όπως εμέναν το 1971 που επήα στον Δάσκαλον μου στην Αθήναν.

Το 2008, με τους φίλους τζαι συνεργάτες μου στην μή κερδοσκοπικήν Εταιρείαν Σχολή - Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή, εγεννήσαμεν το Μουσείον Χαρακτικής. 

Για να μάθουμεν στην Κύπρον την αλήθκειαν της χαρακτικής στον κόσμον.

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του Μουσείου ήρταν τζι ομορφίσαν την παρέαν μας  κορυφαίοι χαράκτες π’ Ανατολήν ως Δύσην. Εδώκαν καλά μαθήματα χαρακτικής σε πολλές σ̆ιλλιάες επισκέπτες μας οι Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi, Abraham Ortelius, Jacques Callot, Stefano Della Bella, William Hogarth, Francisco de Goya, Gustave Doré, Henri de Toulouse-Lautrec, Adolfo Mexiac, Vladimir Favorsky, Marc Chagall, Δημήτρης Γαλάνης, Α. Τάσσος, Βάσω Κατράκη, Τηλέμαχος Κάνθος τζαι πολλοί άλλοι καλλιτέχνες διεθνούς κύρους.

Με το πέρασμαν στην δεύτερην δεκαετίαν λειτουργίας του Μουσείου, εν τζαι μιά νέα αρχή για εμάς. Με όσες δυνάμεις έχουμεν, με πάθος τζαι με την υποστήριξην των φίλων μας, εννά συνεχίσουμεν να εμπλουτίζουμεν το Μουσείον για να ομορφίσουμεν τον κόσμον μας με νέες γνώσεις.

 

Χαμπής