Εγκαίνια Δημοτικού Μουσείου
Χαρακτικής Χαμπή 17.12.2019