Προκήρυξη 2ης Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου 2019 

Οι Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τέχνης και τη Σχολή-Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, διοργανώνουν τη 2η Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρουγια παιδιά και νέους από 5 μέχρι 18 ετών.

Στόχος της Μπιενάλε είναι η διάδοση της τέχνης της χαρακτικής, ηενθάρρυνση της διδασκαλίας της και η ανάπτυξη τόσο της παραδοσιακής όσο και της σύγχρονης χαρακτικής μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Ειδικότερα, στόχος της είναι να εμπνεύσει και να παρακινήσει τα παιδιά και τους νέους να έρθουν σε επαφή με τη χαρακτική εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από αυτήν και τις καλλιτεχνικές της αξίες, εισάγοντάς τους σε ένα πολυδιάστατο φάσμα τεχνικών. 

Η όλη προσπάθεια έχει ως απώτερο στόχο τη θεσμοθέτησητης Μπιενάλε Χαρακτικής στην Κύπρο ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του τόπου μας. Για την επίτευξη των πιο πάνω θα διοργανωθούν από τη Σχολή-Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή εργαστήρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις και επιμορφώσεις δασκάλων και καθηγητών.

Καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς όπως συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στην Μπιενάλε Χαρακτικής, συμβάλλοντας στη διάδοση της χαρακτικής τέχνης στον τόπο μας.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν χαρακτικά έργα σε κάποια/ες από τις πιο κάτω τεχνικές κατηγορίες:

Α. Τεχνικές χαρακτικής: 

Υψιτυπικές τεχνικές: Ξυλογραφία, Λινογραφία, πειραματικές υψιτυπικές τεχνικές π.χ. Σφραγίδες, Φελιζόλ κ.λπ. 

Βαθυτυπικές τεχνικές: Οξυγραφία

Επιπεδοτυπίες: Λιθογραφία

Διατυπία: Μεταξοτυπία, Μονοτυπία, Κολλαγραφία 

 

Β. Καλλιτεχνικό βιβλίο -ArtistBook

Το καλλιτεχνικό βιβλίο θα θεωρηθεί αποδεκτό από τη διοργάνωση εάν το σύνολο του περιεχομένου του αποτελείται από τεχνικές της χαρακτικής. 

 

Γ. Μικτές τεχνικές χαρακτικής

Συνδυασμός τεχνικών χαρακτικής με δισδιάστατα ή τρισδιάστατα αποτελέσματα.

 

Δ. Αφίσα

Η αφίσα θα θεωρηθεί αποδεκτή από τη διοργάνωση εάν το σύνολοτου περιεχομένου της αποτελείται από τεχνικές της χαρακτικής ή της τυπογραφίας. Δεν θα γίνονται αποδεκτά τυπώματα που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνικές. 

Τα έργα θα κριθούν με βάση τις τέσσερεις αυτές, τεχνικές κατηγορίες, όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

Επίσης, θα κριθούν ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορίαστην οποία εμπίπτουν οι μαθητές-δημιουργοί, όπως:

Κατηγ.1. Προδημοτική

Κατηγ.2. Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου 

Κατηγ.3. Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου

Κατηγ.4. Γυμνάσιο

Κατηγ.Λύκειο /Τεχνικές Σχολές

Οισυμμετοχέςμπορείνα είναι ατομικέςή ομαδικές σε όλες τις κατηγορίες. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών κατά Σχολείο, δέκα (10) έργα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  • Η θεματολογία του διαγωνισμού είναι ελεύθερη.

  • Το μέγεθος των έργων (η εκτυπωμένη επιφάνεια) δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 

50x70 εκ.

  • Έργα στα οποία, πέραν της χαρακτικής, συνδυάζονται και άλλες τεχνικές (όπως ζωγραφική, σχέδιο ή και κολλάζ) δεν θα θεωρούνται έγκυρα για να διαγωνιστούν.

  • Έργα τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά δεν θα θεωρούνται έγκυρα για να διαγωνιστούν.

  • Σε κάθε έργο θα πρέπει να αναγράφονται (στο πίσω μέρος) οι ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα - Επώνυμο - τάξη μαθητή/τριας, Ηλικιακή Κατηγορία (1, 2, 3, 4, 5), Όνομα-Διεύθυνση-Τηλέφωνο και ΕmailΣχολείου, Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού, Τεχνική Κατηγορία έργου (Α, Β, Γ, Δ) και τεχνική (βλέπε Υπόμνημα, σελ. 4).

  • Η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των έργων είναι η 17ηΜαΐου 2019.

Τα έργα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Γραφείο Επιθεωρητών Τέχνης, Δημοτικής / Μέσης Εκπαίδευσης (αναλόγως)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία.

  • Η έκθεση των βραβευμένων έργων, αλλά και των διακριθέντων συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 στη Λευκωσία. 

Ακριβής ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  • Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Σχολής-Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή και ανεξάρτητο χαράκτη.

  • Τα Αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν διαδικτυακά στις ιστοσελίδες τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και της Σχολής-Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή.