Η Σχολή-Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή με αφορμή την πρώτη Μπιεννάλε χαρακτικής Κύπρου διοργανώνει το Σάββατο και την Κυριακή 11&12 Νοεμβρίου εργαστήρι χαρακτικής με τη Ελληνίδα χαράκτρια Δήμητρα Σιατερλή. Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να διδαχτούν τις τεχνικές της τονικής οξυγραφίας (acquatinta) και της τεχνικής μελάνι και ζάχαρη.
Περιγραφή του εργαστηρίου από τη χαράκτρια Δήμητρα Σιατερλή:
Στις συναντήσεις μας θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της Χαρακτικής που αφορά στη χάραξη σε μεταλλικές πλάκες και στην εκτύπωση του βάθους της χάραξης που θα δημιουργήσουμε. Αυτή η διαδικασία της Χαρακτικής ονομάζεται Βαθυτυπία σε αντιπαράθεση με την Υψιτυπία (ξυλογραφία λινογραφία) που ήδη γνωρίζετε.
Μια πολύ σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της Βαθυτυπίας, θα παρουσιάσουμε σε προβολή στην διάρκεια των συναντήσεών μας, όπου θα παρακολουθήσουμε πώς αναδύθηκε η ανάγκη της χάραξης σε μέταλλο και συγχρόνως πώς οι καλλιτέχνες της εποχής της γέννησής της κατάφεραν να την χρησιμοποιήσουν. Επίσης θα δούμε πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές που θα εφαρμόσουμε έχουν εφαρμοστεί από διάφορους καλλιτέχνες – σύγχρονους αλλά και παλαιότερους – στην εικαστική τους έκφραση.
Οι βαθυτυπικές τεχνικές που θα δοκιμάσουμε είναι το «μελάνι και ζάχαρη» και η «τονική οξυγραφία (acquatinta)». Πρόκειται για δυο τεχνικές που μπορεί να δουλέψουμε ξεχωριστά ή και σε συνδυασμό.
Το «μελάνι και ζάχαρη» είναι μια τεχνική που δουλεύουμε με το πενάκι της καλλιγραφίας για να πετύχουμε σχεδιασμούς γραμμών αλλά και με πινέλο αν επιθυμούμε να μορφοποιήσουμε σχήματα με τόνους. Στην δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε την «acquatinta ή τονική οξυγραφία».

Τοποθεσία: Κέντρο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια
Ώρες εργαστηρίου: 10:00- 13:00
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ
Αριθμός συμμετεχόντων: 10
Για δήλωση συμμετοχής, επικοινωνήστε με το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στο 25 222772
Μέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου: Τετάρτη – Κυριακή 10:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00