ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ 

Στπλαίσιτων δωρεάν* μαθημάτων χαρακτικής εις μνήμην Α. Τάσσου και για 24η συνεχή χρονιά, η Σχολή Χαρακτικής Χαμπή συνεχίζει το έργο της με την ίδια πάντοτε αγάπη και διοργανώνει εργαστήρι χαρακτικής στην έδρα της Σχολής στο χωριό Πλατανίστεια Λεμεσού. 

Τετάρτη 8 Αυγούστου-Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

Ώρες εργαστηρίου: 9:30’-14:00’

-Τα μαθήματα είναι ανοικτά σε όλους όσοι θα ήθελαν να τα παρακολουθήσουν. 

-*Διευκρινίζεται ότι ο όρος «δωρεάν» αναφέρεται στην παροχή των μαθημάτων χαρακτικής. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο εργαστήρι και δεν διαθέτουν τα δικά τους εργαλεία και υλικά μπορούν να τα προμηθεύονται από το πωλητήριο που υπάρχει στο χώρο.

-Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από ενήλικα.